About Us

mae eu meibion David a Martin yn bartneriaid yn y busnes.

Mae David yn gofalu am redeg Ffynon Tractors o ddydd i ddydd, ac mae Martin yn gweithio'n agos â'i dad ar fferm y teulu.

Yn ystod misoedd yr haf, mae WJG ac L Jones yn rhedeg busnes contractio llwyddiannus yn defnyddio cynaeafwr porthiant hunanyredig a byrnwr McHale. Prynwyd peiriant torri pennau indrawn ag 8 rhes yn 2011 i gynhyrchu silwair ar gyfer gweithfa Bionwy.

Mae'r tÎm yn WJG ac L Jones yn hynod brofiadol ym mhob mater amaethyddol ac, wrth gwrs, fel rhan o'r gymuned ffermio maen nhw mewn sefyllfa ddelfrydol i roi cyngor a chymorth arbenigol lle bo angen hynny.